Reguleringsventil vann

Trykkstyrte vannventiler brukes til regulering av vannmengden i kuldeanlegg med vannkjølte kondensatorer.
Med vannventilene oppnås en modulerende regulering av kondenseringstrykket, så det holdes konstant under drift. Når anlegg stanses, lukkes det automatisk for gjennomstrømningen av kjølevann.
Vis mer Vis mindre

Vær sosial Delta

Vil du delta sosialt?

Bli kjent med oss og delta i diskusjonen